Contact gegevens

 

Patrick Beels

pbeels@icloud.com

 

Info:

Heel belangrijke mededeling: op dit ogenblik worden GEEN nieuwe patiënten meer aangenomen voor algemene tandheelkundige behandelingen. Voor snurk- en apneu behandelingen echter worden uiteraard WEL nog heel graag nieuwe patiënten aangenomen, omdat de toekomst van de praktijk meer en meer daarop gefocust zal worden. Meer nieuws hierover kan je vinden onder Home > Toekomst (hier op deze website) Voor wat betreft algemene tandheelkunde moet momenteel rekening gehouden worden met een wachttijd van ongeveer 4 à 5 weken. Voor snurk- en apneu behandeling zijn er specifieke tijdstippen in de agenda waarop je zelf NIET kunt boeken. Contacteer mij hiervoor liefst telefonisch.

Belangrijk; door de enorme drukte op dit moment worden geen RECALL brieven meer verstuurd. Iedereen is vrij om al dan niet een online afspraak te boeken voor jaarcontrole.

Belangrijk voor alle MRA patiënten:

Corega Fresh Cleanse is terug verkrijgbaar.

Voor meer info hieromtrent druk tabblad 'Reiniging MRA' hierboven in het menu bovenaan de pagina

Kasteelstraat 2

9770   Kruisem

e-mail:  pbeels@icloud.com

09/383.63.82

Het is uitdrukkelijk verboden om schermafdrukken, kopies of andere afbeeldingen van deze website te maken

zonder schriftelijke toestemming van de webmaster, ongeacht de uiteindelijke bestemming hiervan.